Doel van ‘Buurtzorg Oltoope’

De vereniging is politiek- en partij-onafhankelijk en stelt zich tot doel caritatieve acties op het getouw te zetten voor mensen (ook kinderen) in armoede, dak- of thuislozen, vereenzaamden (alle bevolkingsgroepen), ouderen, (chronisch of palliatief) zieken, personen met een handicap en andere kwetsbare bevolkings-groepen. Dit gebeurt al dan niet met de hulp van diverse maatschappelijke en/of socio-culturele verenigingen en/of organisaties. Eén van de initiatieven is het oprichten van buurtpunten in het Brugse, wat drempelverlagend werkt.

De doelgroep kan bij ons terecht voor allerhande informatie over toelagen, zoals welzijn, zorg, wonen, sport beoefenen, huisdieren houden, voedsel- en klerenbedeling, enz. Naast regelmatige samenkomsten verzorgen wij ook bezoeken aan huis, in woonzorgcentra, in dienstencentra, in dagcentra, in de ziekenhuizen,… Wij bieden administratieve ondersteuning (sorteren, klasseren, opvolgen, verduidelijken…) voor diverse aanvragen (enkel op naam van de betrokkene en niet uit eigen naam) zoals, maar niet beperkt tot, bv. inschrijving voor een sociale woning, parkeerkaart voor mensen met een handicap, inschrijving in een woonzorgcentrum, de zoektocht naar een privéwoonst enz. Eventuele betalings- of bankzakenbegeleiding, waarbij geen geheime code vereist is en na uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de betrokkene, kan overwogen worden. Verder aanwezigheid bij armenbegrafenis of bij begrafenis van eenzamen (betaald door de overheid). Indien gewenst ook begeleiding naar sociale instanties.

Om die doelstellingen te bereiken kan de vereniging alle handelingen stellen op het Brugs grondgebied en daarbuiten en kan ze eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel mee kunnen helpen verwezenlijken (°).

(°) Met inachtneming van de Europese privacywetgeving (25/5/2018) AVG (Alg. Verordening Gegevensbescherming).